Verzorgingsappartement / serviceflats ontruimen

Vaak is het ontruimen van een verzorgingsappartement een emotionele aangelegenheid. Een naaste is overleden. Nabestaanden hebben op dat moment wel belangrijkere zaken aan hun hoofd dan het leegruimen van de woning. Toch moet de woning volgens de voorschriften van Actiz en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) binnen 7 dagen na het overlijden worden ontruimd.

Woningontruiming Oosterveld is op dat moment uw persoonlijke, snelle en discrete partner om u deze zorg uit handen te nemen. De woning zal, uiteraard pas na overleg met de nabestaanden, binnen de gestelde termijn bezemschoon worden opgeleverd.

Het is begrijpelijk dat de nabestaanden niet direct kunnen of willen beslissen wat er gebeurt met de inboedel. Ook hiervoor heeft Woningontruiming Oosterveld een oplossing. De inboedel kan door Woningontruiming Oosterveld namelijk worden vervoerd naar een (tijdelijke) opslag. Mochten de nabestaanden uiteindelijk toch afstand willen doen van (delen van) de inboedel, dan krijgen bruikbare stukken alsnog een tweede leven bij bijvoorbeeld de Kringloopwinkel of het Leger des Heils.

Wordt u geconfronteerd met het verlies van een dierbare en staat u voor de ontruiming van diens woning, maakt u dan een afspraak met Woningontruiming Oosterveld. In overleg met u en zoveel mogelijk in overeenstemming met uw wensen ontvangt u vervolgens een geheel vrijblijvende offerte voor de snelle, discrete en professionele ontruiming van de woning. Uiteraard wordt in de planning rekening gehouden met de wens van de nabestaanden om persoonlijke en dierbare spullen zelf uit de woning te halen.

Onze werkwijze

  1. Na het overlijden zijn de nabestaanden of de executeur testamentair zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van de huur. Houdt u er rekening mee dat u de woning binnen een week ontruimd moet opleveren.
  2. De nabestaanden maken een afspraak met Woningontruiming Oosterveld voor opname van de woning en een offerte. Wij adviseren de nabestaanden om zo snel mogelijk persoonlijke en dierbare spullen uit de woning te halen.
  3. Woningontruiming Oosterveld zorgt voor afvoer of opslag van de inboedel en verwijdering van alle vloerbedekking, inclusief lijmresten.
  4. Woningontruiming Oosterveld zorgt voor het dichten van gaatjes in de muren en het plaatsen van kroonsteentjes op alle elektrapunten.
  5. Woningbouw Cor Oosterveld kan kleine reparaties uitvoeren, zoals het terughangen van deuren, het herstellen van elektra en het eventueel afbreken van eigen bouwwerken.
  6. Binnen 7 dagen na het overlijden is Woningontruiming Oosterveld aanwezig bij de eindinspectie van de woning door de verhuurder.

 

Aanvullende diensten

Soms is het, naast de standaardwerkzaamheden, nodig aanvullende werkzaamheden uit te voeren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van nicotineaanslag, schilderswerkzaamheden, loodgieterwerkzaamheden of het terugplaatsen van wanden. Voor deze aanvullende diensten maken wij een aparte offerte op maat, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Waar gaat de overgebleven inboedel naartoe?

Wij vinden het belangrijk om zo weinig mogelijk bruikbare spullen weg te gooien. Veel mensen en instanties zijn heel blij met uw gebruikte spullen, of het nu inboedel, huisraad of kleding is. Woningontruiming Oosterveld koopt uw inboedel niet op, maar kan de spullen wel naar de Kringloopwinkel, zorgcentra, liefdadigheidsinstellingen zoals het Leger des Heils of het Rode Kruis brengen. Als uw spullen stuk zijn of niet meer hergebruikt kunnen worden, zorgen wij voor afvoer naar de milieustraat.

Het kan ook voorkomen dat wij in uw woning nog iets van grote waarde vinden. Natuurlijk informeren wij u daarover. Wij kopen deze spullen niet zelf op, maar wij kunnen u wel in contact brengen met een veilinghuis of een antiekwinkel in uw omgeving.

Kleding

Woningontruiming Oosterveld zamelt speciaal voor het leger des Heils tijdens ontruimingen uw overbodige kleding in. Een deel van deze kleding verkoopt het Leger des Heils aan sorteerbedrijven, een deel houden ze zelf, als noodvoorraad voor eventuele rampsituaties in binnen- en buitenland en een deel is terug te vinden in hun eigen tweedehands kledingwinkels. Hier biedt het Leger des Heils kwalitatief goede kleding tegen een sociale prijs aan. Van de opbrengst worden verschillende hulpprojecten in binnen- en buitenland bekostigd.

Ga voor meer informatie over Leger des Heils ReShare naar www.reshare.nl.

Inboedel schenken aan het goede doel

Woningontruiming Oosterveld koopt geen inboedel van u op. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat de inboedel bij u wordt opgehaald en waar mogelijk een tweede leven krijgt. Woningontruiming Oosterveld schenkt alle bruikbare spullen graag aan goede doelen, zoals het Leger des Heils, het Rode Kruis, zorginstellingen, Kringloopwinkels etc. Voor heel veel mensen zijn uw gebruikte spullen van onschatbare waarde. En u betaalt ons alleen voor de tijd die we besteden aan het ophalen van uw spullen. 

Veiling

Het is mogelijk dat wij in uw woning waardevolle spullen aantreffen, zoals antieke meubels of schilderijen. Deze kopen wij niet op. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat waardevolle spullen worden getaxeerd door een specialist. Tegen een kleine vergoeding vervoeren wij uw spullen naar een veilinghuis om ze daar te laten veilen. Na de veiling hoort u van het veilinghuis hoeveel uw spullen hebben opgebracht. 

Opslag

Het kan natuurlijk ook zijn dat u de spullen wel wilt bewaren, maar er (nog) geen ruimte voor heeft. Woningontruiming Oosterveld kan deze (tijdelijke) opslag voor u verzorgen. Wij hebben speciale opslagruimte voor complete inboedels, maar ook voor archieven, auto’s, boten, fietsen enz.