Algemene voorwaarden Woningontruiming Oosterveld

 • De klant dient er voor te zorgen dat alle goederen goed zijn verpakt in dozen of folie.
 • Breekbare goederen dienen op transport berekend te zijn om beschadiging te voorkomen.
 • Werkuren beginnen te tellen vanaf de standplaats van het werkadres.
 • De eventueel extra te maken werkuren dient contant direct na de verhuizing aan de verhuizers betaald te worden.
 • Het overeengekomen bedrag zoals vermeld in de bevestigings email van Euro Verhuizingen dient minimaal 7 werkdagen voor de verhuisdatum op Bankrekeningnummer 52.67.60.893 t.n.v. Euro Verhuizingen, zijn bij geschreven.
 • Voor het verhuizen van piano's, vleugels, aquaria , waterbedden, kluizen en andere bijzondere grote stukken gelden toeslagen.
 • De meubelen die in de verhuiswagen geplaatst worden door anderen dan het verhuisbedrijf zijn niet verzekerd.
 • Het verhuisbedrijf kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant, of aan of door zijn helpers, toegebracht aan wie ook, zelfs indien het schadegeval zich voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van de verhuisfirma en de klant en/of zijn helper(s).
 • De klant dient zijn meubelen, het gebouw en andere zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de verhuizers. Bij eventuele schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers, deze schade te specificeren op het verhuisdocument. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 • Voor iedere verhuizing geldt een eigen risico van € 150,-.
 • Indienbij aankomst een grotere volume benodigd is dan in u aanvraag is aangegeven, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.
 • Zie voor overige bepalingen ook onze website, www.euro-verhuizingen.nl